PLM Komitesi Türkiye'deki PLM kullanıcıları, akademisyenler, yönetim danışmanları stratejistlerin yanı sıra ticaret, sanayi ve hizmet sektöründeki kuruluşlar ile is uygulamaları sektöründe faaliyet gösteren firma ve organizasyonlar arasında bir iletişim merkezi olmayı amaçlayan marka bağımsız bir organizasyondur.

PLM Komitesi Türkiye PLM Çözümleri Dünyasında bulunan üst düzey yöneticiler yani profesyoneller bu oluşumun temelini teşkil etmektedirler. Komite gerçekleştirilebilir faaliyetleri sektörde deneyim kazanmış profesyonellerle birlikte sürdürmeyi amaçlamaktadır. Komite' ye üye olarak kabul edilen kişiler, mücbir sebepler dışında diledikleri sürece bu unvanı taşıyabilirler.

PLM Komitesi Tarafından Üretilen Dökümanlar, Bildirgeler ve Raporlar

Yayınlar